Fotboll – skadligt för hjärnan?

Kan nickar skada hjärnan?Fotboll är den populäraste idrotten i Sverige, lite beroende på hur man räknar. Något som nog inte kommer som en större överraskning, men det kan ändå vara värt att betona. Fotboll är definitivt också en sport som ger bra träning – det krävs både uthållighet och explosivitet. Men fotboll innebär också en del skaderisker, varav några kanske inte är fullt så uppenbara som andra. Det vi tänker på nu är först och främst nickningar. Huruvida det kan vara skadligt för hjärnan att nicka en fotboll för mycket är någonting som det talats om lite i skymundan under flera år, och än så länge har ingen fullständig konsensus nåtts på området

Skotsk nickundersökning
En av de senaste undersökningarna på området kommer från skotska universitetet Stirling, och resultaten måste sägas vara lite smått oroväckande. Efter ett pass med nickträning så försämras minneskapaciteten markant, och försämringen håller i sig ett dygn innan den sedan återvänder. Att försämringen verkar vara tillfällig är i och för sig positivt, men det pekar ju också på att någonting händer i skallen efter för mycket nickande. Studien innebär inte att sista ordet är sagt, men pekar på att mer forskning behövs för att avgöra huruvida nickande kan leda till permanenta hjärnskador.

Nu anser vi givetvis inte att folk ska sluta spela fotboll bara för att det finns vissa risker förknippade med sporten. För risker finns det i de flesta sporter. Men kanske ska man hålla inne lite med nicktränandet, och speciellt då yngre spelare, vars hjärnor fortfarande håller på att utvecklas. Vi saknar dock fortfarande bra långtidsstudier i ämnet, som kan påvisa eventuella bestående hjärnskador flera år efter att någon slutat spela fotboll.